ponedeljek, 13. april 2020

PETJE ZA VELIKONOČNI PONEDELJEK 2020
na Facebook strani župnika Martina. JEZUS NAŠ JE VSTAL OD SMRTI,
RAZVESELI SE KRISTJAN!
SMRT IN PEKEL JE PREMAGAL,
VSTAL IZ GROBA TRETJI DAN,
DOKAZAL BOŽJO MOČ,
JE TO VELIKO NOČ.
ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA.

TRETJI DAN PO SILNI SMRTI
NJEGA IŠČEJO ŽENE;
Z MAGDALENO V SVETEM VRTU
GLEDAJO ZAMIŠLJENE.
LE KJE BI JEZUS BIL
NJIH ŽENIN LJUBEZNIV.
ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA.

*****

(Jože Trošt, 5. maša z odpevanjem)  
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

Hvalimo te, slavimo te,
molimo te, poveličujemo te,
zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave.
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

Gospod Bog, nebeški Kralj, Bog Oče vsemogočni.
Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus,
Gospod Bog Jagnje Božje, Sin Očetov.
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo.
Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas.
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

Zakaj edino ti si Sveti,
edino ti Gospod, edino ti Najvišji,
Jezus Kristus, s Svetim Duhom: v slavi Boga Očeta.
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

*****

(Jezus naš je vstal od smrti)
PRVIČ SE JE BIL PRIKAZAL
MAGDALENI V VRTU TAM;
DA ŽIVI OČITNO SKAZAL
JE ŠE PETRU IN ŽENAM
IN DVEMA UČENCEMA,
KI V EMAVS POTVATA.
ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA.

*****

Svet, svet,
svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah, na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah, na višavah.

*****

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod,
dokler ne prideš v slavi.

*****

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
usmili, usmili se nas!
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
usmili, usmili se nas!
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
podari, podari nam mir!

*****

*****

RADUJ NEBEŠKA SE GOSPA, ALELUJA,
KER ON, KI SI RODILA GA, ALELUJA,
RAZTRGAL SMRTI JE VEZI, ALELUJA,
OJ PROSI ZA NAS MILOSTI, ALELUJA.

RADUJ NEBES KRALJICA SE, ALELUJA,
PRIŠLA REŠITVE DOBA JE, ALELUJA.
PEKLA JE ZMAGANA OBLAST, ALELUJA,
BOGU POVSOD SE POJE ČAST, ALELUJA.