OBVESTILA

 

Svete maše duhovniki darujemo, tudi v času ukrepov ob epidemiji, in sicer BREZ UDELEŽBE VERNIKOV, po namenih, ki so objavljeni v oznanilih za tisti dan.

 

MOŽNOST ZA PREJEM SVETE EVHARISTIJE - OBHAJILA,

bo med tednom ob 19. uri, v torek ob 8.00 in ob nedeljah pa ob 8.00, 9.30. in 11.00 uri, in sicer samo za tiste, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo, nimajo povišane telesne temperature in so na prejem obhajila pripravljeni (nimajo težkih grehov, oz. so bili prej pri sveti spovedi).

Sveto obhajilo bomo delili vedno v župnišču – v kapeli.

 Ob vstopu v župnišče prihajajte v kapelo tako, da ohranjate priporočeno razdaljo in da se ogibate nepotrebnemu srečevanju. Pred prejemom obhajila sami (ali z drugimi) zmolite kesanje in molitev Očenaš. Nato vam duhovnik podeli sveto obhajilo in vas blagoslovi. Verniki od obhajila odhajate tako, da se ognete odvečnemu srečevanju. Ob odhodu lahko darujete za cerkev, vzamete oznanila ...

Ob vstopu v župnijski prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati 2 metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva). Ob vstopu v posvečeni prostor, je vsak sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo. Vsak je tudi povabljen, da pazi na zdravje in varnost drugih.


Zakrament svete spovedi bomo obhajali po dogovoru. Čas pred praznikom vseh svetnikov je zelo primeren čas za srečanje z Gospodom v skrivnosti tega zakramenta. Vedno me lahko pokličete – 041 926 898, župnik Matjaž.


URADNE URE in če bi kdo želel »dati za mašo«, oddati dar za molitvene namene idr., to lahko stori vsak dan. Večino časa bom doma ali zelo blizu doma. Vseeno prosim, da predhodno pokličete po telefonu (041 926 898).

 

Ob smrti svojcev pokličite v župnišče/župnika in se bomo uskladili in dogovorili za pogreb. Pogrebi so lahko do nadaljnjega samo v ožjem/družinskem krogu – samo pokop, brez svete maše. Povabljeni pa, da darujete za svete maše za rajnega/rajno ob 7. in 30. dnevu.

 

Svete maše lahko spremljate po TV, radiu, oz. spletu (ned. ob 10h na TV SLO 2; vsak dan na: TV-EXODUS ob 6h, 12h ali 18h in RADIO OGNJIŠČE ob 19h, ned. ob 10h) in prejemajte duhovno obhajilo.

 

Vsak dan radi molimo drug za drugega. Čas, ki ga doživljamo gotovo in primeren za poglabljanje brezbrižnosti do Boga in bližnjega.

Kdaj lahko in kdaj ne smem pristopiti k sv. obhajilu


 

Kako prejmem sveto obhajilo v času, ko ni svete maše?

 


Navodila slovenskih škofov

 

Št. 119-30/20

Ljubljana, 15. oktober 2020

 Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19

(navodila stopijo v veljavo v petek, 16. oktobra 2020)

 

Ob upoštevanju državnih predpisov in seznanitvi pristojnih državnih ustanov ter z namenom preprečitve širjenja epidemije COVID-19 in ohranitve zdravja vernikov slovenski škofje ordinariji sprejemamo naslednja navodila:[1]

 I. Navodila za župnije iz statističnih regij, ki so z vladnim odlokom glede zajezitve epidemije Covid-19 označene rdeče

 1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.

 2. Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.

·         Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše (prim. rimski obrednik Sveto obhajilo in češčenje evharistične skrivnosti izven maše, Ljubljana 1975).

·         Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.

·         Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

·         Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

·         Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

·         Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.

·         Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri drugem izhodu oz. vhodu.

 3. Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

 4. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti.

 5. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.

 6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.

 7. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik spremlja in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.

 8. Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se izvajajo na daljavo.

  

II. Splošna določila, ki veljajo za vse župnije v Sloveniji (v oranžnih in rdečih statističnih regijah)

 1.      Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujejo odvezo od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).

2.      Verniki, ki se ne bodo udeležili nedeljske svete maše, naj le-to spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede ali dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Kjer je mogoče, se lahko udeležijo svete maše med tednom.

3.      Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev ali kapelo mora biti umaknjena. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo. Duhovnikom priporočamo, da pokrižanje z blagoslovljeno vodo nadomestijo z obredom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem vernikov od oltarja (prim. Rimski misal, str. 923).

4.      Ko verniki prihajajo v sakralni prostor za bogoslužje ali za zasebno molitev in odhajajo iz njega, naj upoštevajo medosebno razdaljo.

5.      Med sveto mašo ali drugim bogoslužjem zadrževanje v zakristiji ni dovoljeno več kot eni osebi.

6.      Duhovnik, ki je prehlajen, ima vročino oziroma kaže druge simptome bolezni, ne sme maševati z udeležbo vernikov in voditi drugih obredov.

7.      Duhovniki naj ne prenašajo svetih maš po spletu. V veljavi ostanejo obstoječi prenosi svetih maš po televiziji (TV Exodus, TV Slovenija itd.) radiu (Radio Ognjišče, Radio Slovenija itd.) in spletu, ki so namenjeni starejšim in bolnim ter tistim, ki se ne morejo udeležiti svete maše v cerkvi. Župniki pa lahko po elektronskih medijih nagovorijo svoje vernike, z njimi molijo in jih spodbujajo, da bodo čas preizkušnje lažje preživeli.

8.      Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena bogoslužja ali blagoslovi z udeležbo vernikov. Prav tako ni dovoljena organizirana molitev vernikov. Duhovnik naj sam blagoslovi pokopališče pri pokopališki kapeli oz. pri vhodu in povabi vernike, da v domačem krogu molijo za rajne (npr. rožni venec).

9.      Do nadaljnjega je pri bogoslužju prepovedano sodelovanje cerkvenih pevskih zborov in ostalih glasbenih skupin. Prav tako so prepovedane pevske vaje.

10.  Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

11.  Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.

 IV. Vabilo k molitvi (velja za vse statistične regije Slovenije)

1.      Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

 Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij.

 Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na župnijskih spletnih straneh in socialnih omrežjih ter v krajši obliki na oglasnih deskah. Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.

 Navodila stopijo v veljavo v petek, 16. oktobra 2020. S tem navodilom prenehajo veljati Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19,[2] ki so bila v veljavi od 21. julija 2020.

  

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

 

 

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnite na: info@rkc.si

 [1] Škofje ordinariji sprejemajo naslednja navodila, ki veljajo od 16. oktobra 2020 do preklica, skladno z ustavno zagotovljenimi človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami do individualnega in kolektivnega vidika svobode veroizpovedi, Zakonikom cerkvenega prava (kann. 455, § 1–2; 381; 391, § 1 ZCP), Direktorijem za pastoralno službo škofov Apostolorum successores (čl. 31 in 64), v okviru avtonomije ustavno zagotovljene svobode veroizpovedi, ob upoštevanju državnih predpisov in predhodni seznanitvi pristojnih državnih ustanov, ter da bi preprečili širjenje epidemije COVID-19 in ohranili zdravje vernikov in slovenskega prebivalstva. Navodila so dopolnjena na osnovi pozitivnega mnenja in pripomb NIJZ ter predpisov vlade Republike Slovenije. Upoštevajo Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 143/20), oziroma so skladna z 39. členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20), ki določa, da Vlada Republike Slovenije lahko prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih in prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni. Upoštevajo tudi 5. člen Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11), ki ne velja za verske obrede v zgradbah oziroma prostorih, ki so določeni za opravljanje verske dejavnosti, in javnih prostorih, ki sestavljajo celoto z zemljiščem, na katerem stoji zgradba, določena za opravljanje verske dejavnosti, in stališče Ustavnega sodišča Republike Slovenije iz odločbe o oceni ustavnosti zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/02, tč. 18–19), da obvezujoča opredelitev posameznika o veroizpovedi (tj. vodenje obvezujoče evidence prisotnih pri sveti maši) predstavlja poseg v pravico iz drugega odstavka 41. člena Ustave Republike Slovenije.

 

Spoštovani starši naših veroukarjev!

Zaradi pojava okužb z virusom Covid 19 v naših krajih in negotovih prihodnjih tendenc povzanih s to boleznijo, smo se z nekaterimi starši in vzgojitelji odločili, da za mesec dni zapremo vrata veroučne šole.
V tem času lepo, lepo prosim vas, spoštovani starši, da z otroki redno doma molite, se udeležujete nedeljske svete maše in otroke vzpodbudite, da bodo delali domače naloge.
Vzgoja v veri mora imeti svoje trdne temelje najprej v domači družini.

O preklicu tega izrednega ukerepa boste do časa obveščeni.
Lepo se vam zahvljujem za sodelovanje pri oblikovanju Božjega kraljestva v srcih vaših otrok.

Ker smo v mesecu oktobru, lepo povabljeni, da doma vsak dan molite sveti rožni venec, oz se vsaj potrudite za eno desetko. Tako boste deležni posebnega Marijinega varstva.

Lepo vas pozdravljam in vam želim obilo Božjega blagoslova ter Marijinega varstva.

Matjaž Zupan, vaš župnik