nedelja, 19. april 2020

PESMI ZA BELO NEDELJO 2020
na Facebook strani župnika Martina. 


# NOTE # 
DANICA SVETILA JE V TEMNO ŠE NOČ,
KAR ZEMLJO ODKRILA JE ANGELSKA MOČ.
IN JEZUS NAŠ KRALJ, IZ GROBA JE VSTAL,
PREMAGAL JE SMRT IN PEKEL JE STRT.
ALELUJA, ALELUJA!
RADUJ SE MARIJA, ALELUJA!

O MATI PREDRAGA, SE TIHO SOLZIŠ,
DA JEZUS SMRT ZMAGA, MU SRČNO ŽELIŠ.
PRED TABO LE SIN! NI VEČ BOLEČIN;
V LEPOTI NEBES, NAM VSTAL JE ZARES.
ALELUJA, ALELUJA!
RADUJ SE MARIJA, ALELUJA!


*****

(Jože Trošt, 5. maša z odpevanjem)  
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

Hvalimo te, slavimo te,
molimo te, poveličujemo te,
zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave.
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

Gospod Bog, nebeški Kralj, Bog Oče vsemogočni.
Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus,
Gospod Bog Jagnje Božje, Sin Očetov.
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo.
Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas.
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

Zakaj edino ti si Sveti,
edino ti Gospod, edino ti Najvišji,
Jezus Kristus, s Svetim Duhom: v slavi Boga Očeta.
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

*****


 # NOTE # 
MINIL JE DAN TRPLJENJA, ALELUJA!
PRIŠEL JE DAN VSTAJENJA, ALELUJA!
KDO ZDAJ SE NE BI RADOVAL,
SAJ JEZUS JE IZ GROBA VSTAL.
ALELUJA, ALELUJA!

*****

Svet, svet,
svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah, na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah, na višavah.

*****

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod,
dokler ne prideš v slavi.

*****

(Minil je dan trpljenja, aleluja!)
3. kitica
 # NOTE #
BODRI NAS BOG VSTAJENJA, ALELUJA!
DELI NAM KRUH ŽIVLJENJA, ALELUJA!
V TRPLJENJU IN NEVARNOSTI
NAM DAJE VARSTVA IN MOČI.
ALELUJA, ALELUJA!

*****

 # NOTE # 
JEZUS NAŠ JE VSTAL OD SMRTI,
RAZVESELI SE KRISTJAN!
SMRT IN PEKEL JE PREMAGAL,
VSTAL IZ GROBA TRETJI DAN,
DOKAZAL BOŽJO MOČ,
JE TO VELIKO NOČ.
ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA.

TRETJI DAN PO SILNI SMRTI
NJEGA IŠČEJO ŽENE;
Z MAGDALENO V SVETEM VRTU
GLEDAJO ZAMIŠLJENE.
LE KJE BI JEZUS BIL
NJIH ŽENIN LJUBEZNIV.
ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA.

PRVIČ SE JE BIL PRIKAZAL
MAGDALENI V VRTU TAM;
DA ŽIVI OČITNO SKAZAL
JE ŠE PETRU IN ŽENAM
IN DVEMA UČENCEMA,
KI V EMAVS POTVATA.
ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA.