nedelja, 12. april 2020

PESMI ZA VELIKONOČNO MAŠO 2020
na Facebook strani župnika Martina. HVALA VEČNEMU BOGU!
VSE STVARI GA ZDAJ MOLITE!
STVARNIKU, DOBROTNIKU
VEČNO SLAVO ZADONITE!
ZBORI ANGELSKI POJO
HVALI ZEMLJA IN NEBO.

SVETI, SVETI, SVETI BOG!
VSE JE POLNO TVOJE SLAVE.
TEBE MOLI ZEMLJE KROG,
MOLIJO NEBES VIŠAVE.
VSI SVETNIKI TE ČASTE,
VSI PRAVIČNI TE SLAVE.

*****

(Jože Trošt, 5. maša z odpevanjem)  
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

Hvalimo te, slavimo te,
molimo te, poveličujemo te,
zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave.
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

Gospod Bog, nebeški Kralj, Bog Oče vsemogočni.
Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus,
Gospod Bog Jagnje Božje, Sin Očetov.
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo.
Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas.
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

Zakaj edino ti si Sveti,
edino ti Gospod, edino ti Najvišji,
Jezus Kristus, s Svetim Duhom: v slavi Boga Očeta.
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

*****

ZVELIČAR NAŠ JE VSTAL IZ GROBA;
VESEL PREPEVAJ, O KRISTJAN!
PREMAGANA JE VSA HUDOBA,
REŠENJA TVOJEGA JE DAN.
POTRTA JE PEKLA OBLAST,
ZAPOJ, KRISTJAN, HVALEŽNO ČAST!
ALELUJA, ALELUJA.

*****

Svet, svet,
svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah, na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah, na višavah.

*****

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod,
dokler ne prideš v slavi.

*****

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
usmili se nas!
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
usmili se nas!
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
podari nam mir!

*****

ZAPOJ VESELO, O KRISTJAN,
VESELJA TVOJEGA JE DAN!
ZVELIČAR NAŠ JE VSTAL OD SMRTI
IN RAJ ODPRL NAM JE ZAPRTI.
ALELUJA.

*****

O MARIJA BODI ZDRAVA, ALELUJA!
VEČNA TE OBSEVA SLAVA, ALELUJA!

SIN TI BIL NA KRIŽ PRIBIT JE, ALELUJA!
ZDAJ PA VSTAL VES ZMAGOVIT JE, ALELUJA!

ŽALOSTNA SI SOLZE LILA, ALELUJA!
ZDAJ RADUJ SE, MATI MILA, ALELUJA!