sobota, 11. april 2020

PESMI ZA VELIKONOČNO VIGILIJO 2020na Facebook strani župnika Martina. 


*****ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA!


(Jože Trošt, 5. maša z odpevanjem)
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

Hvalimo te, slavimo te,
molimo te, poveličujemo te,
zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave.
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

Gospod Bog, nebeški Kralj, Bog Oče vsemogočni.
Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus,
Gospod Bog Jagnje Božje, Sin Očetov.
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo.
Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas.
Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

Zakaj edino ti si Sveti,
edino ti Gospod, edino ti Najvišji,
Jezus Kristus, s Svetim Duhom: v slavi Boga Očeta.

Slava Bogu na višavah, in na zemlji mir ljudem.

*****

JEZUS NAŠ JE VSTAL OD SMRTI,
RAZVESELI SE KRISTJAN!
SMRT IN PEKEL JE PREMAGAL,
VSTAL IZ GROBA TRETJI DAN,
DOKAZAL BOŽJO MOČ,
JE TO VELIKO NOČ.
ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA.

*****

Svet, svet,
svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah, na višavah.

Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah, na višavah.

*****

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod,
dokler ne prideš v slavi.

*****

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
usmili, usmili se nas!
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
usmili, usmili se nas!
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
podari, podari nam mir!

*****

ZAPOJ VESELO, O KRISTJAN,
VESELJA TVOJEGA JE DAN!
ZVELIČAR NAŠ JE VSTAL OD SMRTI
IN RAJ ODPRL NAM JE ZAPRTI.
ALELUJA.

*****

RADUJ NEBEŠKA SE GOSPA, ALELUJA,
KER ON, KI SI RODILA GA, ALELUJA,
RAZTRGAL SMRTI JE VEZI, ALELUJA,
OJ PROSI ZA NAS MILOSTI, ALELUJA.

RADUJ NEBES KRALJICA SE, ALELUJA,
PRIŠLA REŠITVE DOBA JE, ALELUJA.
PEKLA JE ZMAGANA OBLAST, ALELUJA,
BOGU POVSOD SE POJE ČAST, ALELUJA.