petek, 27. marec 2015

Oznanila za Veliko noč 2015

ŽUPNIKOVO VELIKONOČNO VOŠČILO

»Veseli se zdaj nebeška množica angelov, veselite se, Božji služabniki: in ob zmagi tako velikega Kralja naj zadonijo mogočni glasovi. Veseli se tudi vsa zemlja, ožarjena s takim sijajem, in razsvetljena od bleska večnega Kralja naj začuti, da je tema z vesoljnega sveta pregnana.«
Ta odmev velikonočne hvalnice, ki poziva k veselju nebesa in zemljo, zaradi sijaja luči, ki jo je prinesel Kristus s svojim vstajenjem, naj se ob velikonočnih praznikih znova globoka dotakne vseh nas in naj nam daje notranjo moč, da v sebi prebudimo veselje do življenja in močno zaupanje, da je tudi današnji svet in čas v Božjih rokah.

            Vaš župnik Branko

MARTINOV ZVON za april 2015