sobota, 21. februar 2015

Oznanila do konca marca

DRUŽINA JE »DOBRA NOVICA« 

Smo v času med izredno in redno sinodo o družini. Znotraj Cerkve obstajajo različni pogledi na nekatera pereča vprašanja glede zakramenta sv. zakona. Dejstvo je, da mnogo parov sploh ne sklepa več cerkvenega zakona. Poleg tega mnogi menijo, da med tisto malo zakonov, ki so sklenjeni, veliko teh zakonov ni sklenjenih veljavno. Predlog je, da se olajša ugotavljanje ničnosti zakonov, ki v resnici sploh niso bili veljavno sklenjeni. Toda prvo in temeljno vprašanje ni v ugotavljanju ničnost oziroma smrti zakona, četudi so vsi žarometi usmerjeni prav na te primere. Najpomembnejše vprašanje je: “Kako pomagati mladim, da bodo sklenili veljaven zakon?” Vendar v krizi ni le zakrament zakona, temveč tudi zakrament sprave, evharistije, mašniškega posvečenja… Kaj je v ozadju vseh teh kriz? Mar se kriza družine ne začne že s krizo v zaročni dobi, ta pa s predhodno zgrešeno permisivno vzgojo otrok? In na koncu koncev: mar ni v ozadju krize zakramentov, kriza vere? Ne le kriza vere mladih, temveč tudi odraslih, duhovnikov… V zahodni civilizaciji pa v zadnjih desetletjih doživljamo zelo močan viden napad na družino, ko se načrtno, tudi s pomočjo vladajočih struktur, poskuša na vsak način spremeniti ustroj temelja družbe; to je zakonske zveze in družinskih razmerij. Pri nas je to v teh dneh opazno pri zelo zvitem hitrem postopku sprejemanja predlagane novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Ne gre le za neko politično odločitev. Temveč gre za načrten napad na temelje človeške civilizacije. Ali ni vse to naravnost klic in vabilo k molitvi in postu; vabilo k temu, da zidamo hišo na skali. Zato bomo odslej ob petkih po maši izpostavili Najsvetejše in molili rožni venec za živo vero, za naš odnos do življenja in družine. Prav tako pa bomo tudi ob nedeljah in praznikih pred blagoslovom v ta namen zmolili en Oče naš in Zdrava Marija.

 MARTINOV ZVON 2 (2015)