torek, 16. februar 2021

Pepelnica

 Prenos svete maše bo ob 18.00.
Vabljeni na YouTube.

Obdelana podoba 12. postaje
Križevega pota je iz Jereke,
iz šole baročnega slikarja
Janeza Valentina Metzingerja
(1699–1759)