ponedeljek, 14. avgust 2017

Oznanila do konca avgusta 2017

Našli so Dete in Marijo, nje-
govo  mater.  Kdor  išče  dobro
zrno, ga bo našel v klasu. Kdor
išče  kakovostno  zlato,  ga  bo
našel v rudniku. Kdor išče Je-
zusa, ga bo našel pri Mariji. 
...


http://martinov.zvon.si/martinov-zvon_2017-08.pdf