nedelja, 3. julij 2016

Oznanila od 4.7. do 7.8.

MARTINOV ZVON
Oznanila župnije Srednja vas v Bohinju od 4.7. do 7.8.


POKAŽI, KAKO ŽIVIŠ, PA TI POVEM, KAKŠEN SI


Vaški župnik je popravljal ograjo ob župnišču, ker so na njegovo dvorišče hodile brskat   sosedove kokoši. Bil je čas počitnic in sosedov fant je sedel na dvorišču ter neprenehoma opazoval župnika. Minila je ena ura, minili sta skoraj dve uri, a fant je še vedno opazoval svojega župnika. Župnik je pridno popravljal ograjo in se spraševal, kaj neki je tako zanimivega pri njegovem delu, da ga sosedov fant še vedno tako zavzeto opazuje. Nakar ga vpraša: »Ej, ti, sosed, kaj tako gledaš? Ali je zanimivo? Lahko mi prideš pomagat.« Fant župniku mirno odgovori: »Gospod župnik, jaz čakam, kdaj se boste udarili v prst.«
»O ti mulo ti, bi rad da se poškodujem?«
»Ne, samo rad bi slišal, ali boste kaj preklinjali, če bi se udarili.«
Stara anekdota, ki nam lahko veliko pove. Dragi bralec, po vrsti ti bom vse razložil. Trenutni čas je čas posvečevanja novomašnikov, je čas novih maš … Župnije se veselijo, ker so nekateri izmed njihovih župljanov zbrali toliko poguma, da so vstopili v duhovniške vrste. Veselimo se skupaj z duhovniki jubilanti in veselimo se njihovega poslanstva med ljudmi. Ljudje se veselijo, pojejo, molijo in se zahvaljujejo Bogu in duhovnikom za njihovo plemenito delo. Sam se kot  mlad duhovnik z mislimi »živo« vračam k §posvečenju in novi maši. Duhovnik je najprej človek, ki je izbran izmed ljudi in poslan ljudem. Živi in se trudi živeti po obljubah, ki jih je izrekel škofu posvečevalcu in vernikom. Človek sprejme veliko in lepo poslanstvo, ko se odloči, da bo živel za ljudi in jim prinašal Boga. Vendar duhovnik ne postaneš s študijem. Kristjan ne postaneš z veroukom. Oboje postaneš z življenjem. Hoditi za Jezusom, kar velja za otroka prvega razreda in vse tja do papeža, pomeni, da se v trenutkih življenja odločamo tako, kot nas uči vera. Hoditi za Jezusom torej pomeni, da če prekršiš božje zapovedi in grešiš, se moraš spokoriti, prositi odpuščanja in opraviti sv. spoved. Le tako kristjani – seveda tudi duhovniki ‒  lahko živimo naprej. Hoditi za Jezusom pomeni moliti, da bi čim bolje spoznali svojega Boga. To pomeni, da se z Bogom povezujemo, ne pa da ga prosimo za čudeže. Da Ga obiskujemo pri mašah. Tako hodimo za Jezusom! In tako spoznamo, da ne hodijo za Jezusom samo posvečeni, ampak tudi ti, tudi tisti, s katerimi živimo, oziroma vsak, ki je bil krščen.
Kakšna je potem razlika med menoj duhovnikom in teboj, ki nisi duhovnik?! V tem, da je naša dolžnost tebi prinašati zakramente, ti pa jih imaš pravico sprejemati. Maša ni dolžnost, ampak je pravica. Duhovniku se ni treba zahvaljevati: »Hvala, ker ste prišli k maši«. Saj bi bilo čudno, če bi rekli: »Hvala, ker si prišel po svojo pravico.« Mar ne? Lahko pa se zahvalimo: »Hvala, ker se zavedate, da pridno hodite k maši. Hvala, ker čutite s svojimi brati in sestrami, da lahko skupaj molimo k svojemu Bogu.« To je torej razlika med duhovniki in tistimi, ki to niso. Še nekaj nas vse skupaj veže. Zgled našega življenja. Zgoraj omenjeni sosedov fant nas uči, da nas ljudje opazujejo. Duhovnike malo bolj, zato se moramo vedno truditi in živeti tako, da ne oznanjamo samo med mašo, ampak tudi po maši. Velja da dajejo zgled tudi vsi, ki hodijo k maši. Moj oče pravi, da mu ni vseeno, kaj bodo ljudje rekli o njem. Takole pravi: »Imam sina duhovnika, brata duhovnika, svaka škofa, bratranca duhovnika, še dva strica duhovnika, pa dve redovnici … Moram biti dober kristjan, sicer lahko kdo reče: 'Poglej, kakšen je, pa iz duhovniške družine!' «
Trudimo se sedaj med počitnicami, ko bomo med številnimi turisti, da jim bomo dali lep zgled vernega Bohinja. Pokažimo ljudem z življenjem, da se odločamo po Bogu. Da se trudimo biti boljši. To bo naš skupni misijon. V stiku z Bogom pa črpajmo moč za takšno življenje.
Vsem želim lepe počitnice in ne pozabite na Boga! Bog med počitnicami ne gre na počitnice. Ima mogoče malo manj dela, zato pa več časa, da nas usliši.


SVETE MAŠE
4. 7.
Ponedeljek
19.30 Jereka
+Pavel DOBRAVEC,  za rojstni dan (Č 18)
5. 7.
Torek
19.30 St. Fužina
+ Franc in Francka KOROŠEC (SF 47)
6. 7.
Sreda
19.30 župnišče
+ Martin in Marija ZUPANC (SV 11)
7. 7.
Četrtek
7.00 župnišče
Po osebnem namenu.
8. 7.
Petek

10.00 Dom
19.30 župnišče
Po namenu.
+ ŽMITKOVI (SV 35)
+ Franc SODJA,  7. dan
9. 7.
Sobota
19.30 župnišče
+ MRUŽOVI (SV 12), po namenu SV 101 B
10. 7.
Nedelja
15. NEDELJA MED LETOM
7.00 župnišče
9.00 žup. c.
11.00 Sv. Duh
16.00 Uskovnica

19.30 St. Fužina
Za farane.
+ Srečko MIKELJ (Č 24)
+ družini ŽAGAR in ODAR (SF 113)
+ Franc HODNIK (Brcetov ata), 6. obl. (SV 13)
+ Slavko BOLTAR (SF 193)
11. 7.
Ponedeljek
19.30 Jereka
+ Janko JELOVČAN
12. 7.
Torek
19.30 St. Fužina
+ ata Valentin ŠTROS in mama Johana (SF 25)
13. 7.
Sreda
19.30 župnišče
+ Franc FRELIH (Č 47)
14. 7.
Četrtek
7.00 župnišče.
Po osebnem namenu.
15. 7.
Petek
10.00 dom
19.30 župnišče
Po namenu.
+ Cecilija HODNIK (30. dan) in Andrej HODNIK
16. 7.
Sobota
19.30 župnišče
+ Angela STARE (Č 78)
17. 7.
Nedelja
16. NEDELJA MED LETOM
7.00 župnišče
9.00 žup. c.

11.00 sv. Duh

16.00 Uskovnica
19.30 St. Fužina
Za farane.
+ Julijana GRUN in + KAVAŠEM (SV – Erlah)
+ starši in vsi + MEKVAVOVI (SF 129)
+ Barbara GRM (SV)
+ Štefka URH (SF 129)
18. 7.
Ponedeljek
19.30 Jereka
+ Marija SOKLIČ ( 6. obl.) in vsi + BARATAVČEVI ( Podjelje 9)
19.7.
Torek
19.30 St. Fužina
+ Valentin ŽVAN (Studor 39)
20. 7.
Sreda
19.30 župnišče
+ Marija SMUKAVEC (Č 82)
21. 7.
Četrtek
7.00 župnišče.
Po namenu za srečno smrt.
22. 7.
Petek
10.00 Dom
19.30 župnišče
Po namenu.
Še ni »namena«.
23. 7.
Sobota
19.30 župnišče
+ Franc CVETEK in vsi + UKČEVI (Studor 6)
24. 7.
Nedelja
17. NEDELJA MED LETOM
7.00 župnišče
9.00 žup. c.

11.00 Sv. Duh
16.00 Uskovnica


19.30 St. Fužina
Za farane.
+ Karolina FRELIH, 2. obl. (Č 47)
+ družina »VOBISTOVA«
+ Valentin ARH (SV 15); + Valentin STARE (SV 90) in vsi + domači
+ Miroslav ZALOKAR (SF 192)
25. 7.
Ponedeljek
19.30 Jereka
Še ni »namena«.
26. 7
Torek
19.30 St. Fužina
+ Damjan Omar ZUPANC (SF)
27. 7.
Sreda
19.30 župnišče
+ Franc SODJA (30. dan)
28. 7.
Četrtek
7.00 župnišče.
Po osebnem namenu.
29. 7.
Petek
10.00 Dom
19.30 župnišče
Po namenu.
Še ni »namena«.
30. 7.
Sobota
19.30 župnišče
+ Jani PREŽELJ (SV 8)
31. 7.
Nedelja
18. NEDELJA MED LETOM
7.00 župnišče
9.00 žup. c.

11.00 Sv. Duh

16.00 Uskovnica
 19.30 St. Fužina
Za farane.
+ Štefka SVENŠEK in + Marija PEKOVEC
+ starši KOZINA in KALAN (Ukanc)
+ družina UMEK
+ Sonja ZUPANČIČ (obl.) in vsi + TOMANOVI (SF 156)
1. 8.
Ponedeljek
19.30 Jereka
+ Marija MEDJA, 30. dan (J 33)
2. 8.
Torek
19.30 St. Fužina
+ Damjan Omar ZUPANC (SF)
3. 8.
Sreda
19.30 župnišče
+ Janko FRELIH (Č 30)
4. 8.
Četrtek
7.00 župnišče
Po namenu.
5. 8.
Petek
10.00 dom
19.30 župnišče
Po namenu.
+ Albin KONAVEC, 1. obl. (SV)
6. 8.
Sobota
19.30 župnišče
+ Franc SODJA (SV 26)
7. 8.
Nedelja
19. NEDELJA MED LETOM
7.00 župnišče
9.00 žup. c.
11.00 Sv. Duh
16.00 Uskovnica
19.30 St. Fužina
Za farane.
+ Franc PEKOVEC (Studor 21)
+ Jože ROZMAN (SF 161)
+ Jure KOTNIK (SV)
Še ni »namena«.


DOGAJALO SE BO:
-          POČITNIŠKE MAŠE: Vsako nedeljo v juliju in avgustu imamo še dve dodatni sveti maši. Ob 11h pri Svetem Duhu in ob 16h na Uskovnici.
-          Župnijsko romanje na Brezje s kolesi bo v soboto, 16. 7. Za več informacij pokličite župnika!
-          3. in 5. avgusta: obhajanje bolnih in ostarelih v naši župniji.
-          ORATORIJ 2016: Naši mladi animatorji tudi za letos pripravljajo oratorij, ki bo trajal od 24. – 28. avgusta. Prijave zbiramo takoj! Omogočimo otrokom, da bodo »pozitivno« preživeli počitnice!
-          31. julij – slovesnost zlate maše gospoda Janeza Riharja. Ob 9h v župnijski cerkvi!
-          ČIŠČENJE CERKVE: Studor: 9 in 16.7; Srednja vas 23 in 30. 7. Hvala Vam ker skrbite za lepoto našega svetišča
POSLOVIL SE JE: Franc SODJA, roj. 12. 12. 1949; Studor 4; Marija MEDJA, roj. ARH, rojena: 24. 2. 1929; Jereka 33; Cecilija HODNIK, roj. SODJA, rojena: 18. 10. 1921; Srednja vas 71.
 BOG, DAJ JIM VEČNI MIR IN POKOJ IN VEČNA LUČ NAJ JIM SVETI!

SMEH PRIPOROČAMO


»Si pustil svoje dekle zato, ker je začela nositi očala?«
»Ne, ona me je zapustila, ko je začela nositi očala.
»Eva, prisegam ti, da si prva ženska, v katero sem se zaljubil!« je rekel Adam.
»Tega ti ni potrebno prisegati! Sem že sama opazila.«
Študent je mami poslal telegram: »Pripravi očeta. Izpiti se niso posrečili!«
Mama mu je odgovorila: »Oče je pripravljen! Pripravi se še ti!«