ponedeljek, 27. julij 2015

Martinov zvon - AVGUST 2015

BESEDA V SLOVO

Po nekaj manj kot treh letih ob koncu julija odhajam v novo župnijo Reteče pri Škofji Loki. Tri leta za službo župnika res ni dolgo obdobje, pa se je kljub temu v tem obdobju spletlo veliko lepih in pristnih vezi, ki nas človeško bogatijo in, upam, tudi povezujejo z Bogom. Skupaj s sodelavci smo skušali oblikovati župnijske dogodke in življenje župnije tako, da bi le-to gradilo naš odnos z Bogom in našo medsebojno povezanost.

Posebno pozornost in skrb sem namenjal tudi Domu sv. Martina. Prav ob tem delu so se odkrivala nova obzorja spoznanj in znanj, pa tudi moje sposobnosti in šibkosti. Kljub bolj šibkemu zdravju sem se z vsem srcem trudil biti med vami najprej dušni pastir, ki je blizu človeku v veselju in žalosti. Koliko mi je to uspelo, lahko presodite sami, predvsem pa bo to presojal Bog. Seveda pa vsak duhovnik v župniji deluje tudi s svojimi človeškimi šibkostmi in pomanjkljivostmi, šibkostmi in pomanjkljivostmi, zato se ob koncu svojega delovanja v vaši župnij iskreno opravičujem vsem, ki sem jih morda kdaj prizadel ali sem bil morda premalo pozoren do koga. Ob svojem delu v župniji se skušam vedno naslanjati na Pavlovo misel: »Jaz sem zasadil, Apolo je zalival, Bog pa je dajal rast« (1 Kor 3, 6). Zavedam se, da sem lahko le sejalec in tisti, ki zaliva, Bog pa je tisti, ki v človeških srcih prebuja darove Svetega Duha: vero, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestobo (prim. Gal 5,22).


Rad bi se zahvalil mnogim požrtvovalnim sodelavcem v župniji. Veliko vas je bilo, ki ste za življenje župnijskega občestva bili pripravljeni dati vse svoje talente in darove; od mladih do starejših. In prav to je posebno veselje, ko vidiš, kako Bog prebuja pripravljenost in rast v vseh generacijah. Naj Bog vsem zvestim in požrtvovalnim sodelavcem z obiljem povrne in blagoslovi vaše delo v župniji.

S 1. avgustom prihaja v vašo župnijo za župnika gospod Martin Golob, ki prihaja iz Šmartnega pri Litiji. Do sedaj je bil po eno leto kaplan v Zagorju in Vrhniki. Tako lepo in z odprtostjo sprejmite tudi njega, kot ste pred tremi leti sprejeli mene in tudi njemu radi pomagajte. Želim, da bi na delo in pomoč v župniji gledali z očmi vere. Karkoli storite s svojo pomočjo in s svojim delom za skupno dobro, uresničujete zapoved ljubezni, ki ne išče sebe, temveč se zna dajati drugim.

Božji blagoslov in Marijino varstvo ter priprošnja sv. Martina in drugih župnijskih zavetnikov naj spremlja novega župnika in vas vse.

župnik Branko


Martinov zvon - AVGUST 2015