petek, 29. avgust 2014

Oznanila za september 2014

NEKAJ MISLI ZA STARŠE IN VEROUČENCE

Papež Frančišek je v okrožnici Luč vere – Lumen fidei zapisal: »V družini vera spremlja vsa življenjska obdobja, od otroštva naprej. Otroci se naučijo zaupati ljubezni svojih staršev. Zato je pomembno, da starši skupaj živijo vero v družini, ki spremlja zorenje vere otrok« (str. 49)
Kristjan je kristjan takrat, ko izpoveduje vero, obhaja zakramente, živi zapoved ljubezni do Boga in bližnjega ter moli. Vse to naj bi se naučili v osnovni celici družbe – v družini. Cerkev pa nam pri tem pomaga, saj se pri verouku pripravljamo na prejem zakramentov, spoznavamo božje zapovedi in se učimo moliti.
Zavedati pa se moramo, da verouk ne more nadomestiti družinske verske vzgoje. Za posredovanje vere mlajšim rodovom ni dovolj le pošiljati otroke k verouku. Odločilno je, kako družina živi in »diha«, odnos s troedinim Bogom, ki se kaže v celotnem življenju. Osebna in družinska molitev, redna nedeljska in praznična sv. maša so nam nujna pomoč za oblikovanje našega celotnega življenja po veri. Nedeljska sveta maša je srečanje z Jezusom in tako višek uvajanja v krščanstvo in temelj naše vere v Jezusa Kristusa. Pri maši se osebno srečamo z Gospodom, mu prinašamo svoje skrite prošnje, težave in zahvale ter si »napolnimo baterije« za prihajajoč teden.
Zato vas, spoštovani straši, dragi otroci, vabimo k rednemu obisku sv. maše. Otroci dobijo na koncu maše liturgične listke, ki jih nalepijo v liturgični zvezek. Liturgični zvezek ni namenjen samo  preverjanju obiska nedeljske maše, ampak želi biti pripomoček in spodbuda za reden obisk nedeljske sv. maše. Lahko je spodbuda za družinski pogovor o nedeljski Božji besedi in za marsikatero družino to tudi je, kar vem iz pričevanj staršev. Lahko pa ga dojemamo le kot nekaj čisto odvečnega in brezveznega. Toda ali s tem ne zamujamo možnosti in priložnosti, da bi vsi skupaj – otroci in starši – postali z Božjo besedo bolj domači.  A prav Božja beseda je pomemben izvir naše življenjske moči in luč na naši poti ter hrana za našo vero.

Branko Potočnik, župnik

Oznanila za september 2014

petek, 01. avgust 2014

Veliki Šmaren in oznanila za avgust 2014

MARIJINO VNEBOVZETJE -
VELIKI ŠMAREN

Neki španski kipar je naredil podobo Marije, ki je imela na hrbtu grbo. »Človek božji, kaj vendar misliš«, so mu prigovarjali. »Vsi umetniki se trudijo narediti Marijo čim lepšo, ti pa si jo naredil grbasto! Kako si mogel kaj takega?« - »Le počasi«, je odgovoril. »Ali mislite, da je Marija, ko je prišla v nebesa, brezskrbno sedla v mehki naslonjač, želeč uživati mir? Motite se. Marija neprestano posluša z vseh strani klice svojih otrok, ki jo prosijo za pomoč. Sklanja se k njim in jim pomaga. Od samega sklanjanja je dobila grbo.«
Na tak način je skušal umetnik upodobiti dejstvo, da je Marija v središču vsake krščanske duhovnosti. Ne stoji ob strani, ampak dejavno sodeluje pri delu odrešenja. Od vsega začetka je poslušna Bogu in se mu v vsem izroča. To je temelj marijanske duhovnosti. Marija je naša nebeška Mati, ki vedno posluša naše klice, naše prošnje in jih z vso predanostjo, po-nižnostjo in ljubeznijo izroča svojemu Sinu Jezusu. Tako kot se Marija ne naveliča spr-ejemati naših prošenj in klicev in jih izročati Jezusu, tako naj se tudi mi nikoli ne naveličamo jo klicati in jo vabiti, naj spremlja naše življenje.

Branko Potočnik, župnik

Martinov zvon, avgust 2014