sobota, 6. julij 2024

Oznanila, 7. julij 2024

 

Oznanila Srednja vas v Bohinju

 

7. 7.

ned.

14. NEDELJA MED LETOM, ned. Slovencev po svetu

Boh. Bistrica

Sveti Duh


Uskovnica

1000

1200


1600

ZLATA MAŠA g. Janeza Šilarja

za zdravje in blagoslov majarjev/ic in živine

++ župljani in dobrotniki

8. 7.

pon.

Edgar, kralj

Jereka

1900

+ Srečko Mikelj, obl. (Č)

9. 7.

tor.

Hadrijan III., pp.

Stara Fužina

1900

+ Slavko Boltar ob r.d. (SF)

10. 7.

sre.

Veronika, opatinja

župnišče

700

po namenu

11. 7.

čet.

BENEDIKT, opat, zavetnik Evrope

župnišče

1900

za družine Kogovšek - v zahvalo in priprošnjo

12. 7.

pet.

Mohor in Fortunat, muč.

DSM

župnišče

1000

1830

1900

+ Miha Polda, p. n. družine Polda in Gorij
adoracija – češčenje Najsvetejšega

+ Marija in Valentin Smukavec, obl. (Č 82)

13. 7.

sob.

Henrik, kralj

župnišče

1900

+ Cilka Mikelj, 7. obl. (SF)

14. 7.

ned.

15. NEDELJA MED LETOM

ž. cerkev

Sveti Duh

Uskovnica

900

1100

1600

++ župljani in dobrotniki

+ Anton Lotrič

+ Ivanka in Franc Langus ter + Angela Štros


MAŠNI NAMENI

Kot lahko vidite v razporedu, je še precej prostih maš brez namenov. Vabim vas, da darujete za svete maše. Sveta Monika je pred smrtjo dejala svojima dvema sinovoma, med katerima je bil sveti Avguštin, da ne želi nič drugega, kakor da se je spominjata pri Gospodovem oltarju. Hvalevredno je zato, da v mašno daritev izročimo naše rajne. Maše pa lahko darujete tudi za žive: botri za krščence in birmance, starši in stari starši za svoje družine, za bolne in trpeče, za zdravje, vozniki za srečno vožnjo, za blagoslov pri delu ali šolanju in v zahvalo, za vero, za državne voditelje in politike, za mir na svetu, za nove duhovne poklice in še mnogo kaj. Hvala, ker z vašimi darovi podpirate mene, vašega župnika, saj so le ti edini vir preživljanja.


ODSOTNOST

V tem poletnem času bom še nekaj dni odsoten zaradi dopusta. Od 8. do 13. julija me bo nadomeščal g. Boštjan Dolinšek (041 231 420).