nedelja, 31. oktober 2021

Pridiga g. Štruklja za 31. navadno nedeljo

 Srednja vas v Bohinju, sobota, 30. in nedelja, 31. 10. 2021: 

+Matjaž Zupan (8. 3. 1969 +29. 10. 2021) – duhovnik po Marijinem in Jezusovem Srcu.

 
Dragi in spoštovani verniki. Močno nas je pretresla novica o smrti vašega dragega župnika Matjaža Zupana. Vsak dan in vsako nedeljo vas je zbiral v cerkvi okoli oltarja. Daroval je svete maše za vaše drage. Danes pri tej sveti maši pa mi njega priporočamo Gospodu, velikemu duhovniku in odrešeniku vseh ljudi. Zahvaljujem se vam za vašo dobroto do pokojnega župnika. Vem, da ga boste ohranili v hvaležnem spominu.

Evangelij današnje nedelje (Mr 12,28-34) nam predstavlja Jezusov nauk o največji zapovedi: o zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega. Svetniki, ki jih bomo obhajali jutri, na slovesni in zapovedani praznik vseh svetih, so v zaupanju v Božjo milost, skušali živeti po tej zapovedi. Samo v globoki povezanosti z Bogom po molitvi prejemamo moč za uresničevanje te zapovedi. Saj otrok postaja sposoben ljubiti ob zgledu  lepega odnosa z materjo in očetom.

Mi smo verovali v Božjo ljubezen. Tako more kristjan izraziti temeljno odločitev svojega življenja. Na začetku kristjanovega bitja ni neka etična odločitev ali velika ideja, ampak srečanje z dogodkom, srečanje z Osebo, ki daje njegovemu življenju novo obzorje in s tem njegovo odločilno usmeritev. Verni Izraelec namreč moli vsak dan z besedami iz Pete Mojzesove knjige, v katerih priznava bistvo svojega življenja: »Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini! Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo!« (6,4–5) Jezus je to zapoved ljubezni do Boga povezal v eno zapoved z ljubeznijo do bližnjega, o kateri beremo v Tretji Mojzesovi knjigi: »Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe« (19,18; prim. Mr 12,29–31). Ker nas je Bog prvi vzljubil (prim. 1 Jn 4,10), ljubezen zdaj ni več zgolj neka »zapoved«, ampak odgovor na dar ljubezni, s katero nam Bog prihaja naproti. Z osebo Jezusa Kristusa se je srečal g. župnik Matjaž Zupan. V svojem življenju je skušal odgovorili na vnaprejšnji dar Boga, ki nas je prvi ljubil.
Ljubezen do Boga in ljubezen do drugega sta neločljivi in sta v vzajemnem odnosu. Jezus osebno, s svojim darovanjem na križu najpopolneje uresniči dvojno zapoved. V njem sta ljubezen do Boga in do bližnjega zedinjeni, sta kakor dva kraka križa, navpični in vodoravni. V evharistiji nam On podarja to dvojno ljubezen, ko nam daje samega sebe, da bi nahranjeni s tem kruhom, ljubili drug drugega, kakor nas je On ljubil.

Duhovnik Matjaž Zupan, vaš župnik je skušal uresničevati dvojno zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega. Vrhunec vsega njegovega duhovniškega poslanstva je bila sveta maša. Ko je lani prišel v vašo župnijo sv. Martina, je povedal, kako se je pri 27 letih odločil za duhovniški poklic. Po izobrazbi je bil gradbenik. V molitvi pa je spoznal, da ga Bog kliče, naj sodeluje pri graditvi Cerkve, zgradbe iz živih kamnov. Bil je prizadeven študent. Pri meni je napisal tudi magistrsko nalogo Marijino mesto v skrivnosti svete Trojice. V duhovnika je bil posvečen  29. junija 2002, skupaj z mojim nečakom Lukom Zidanškom, župnikom v Semiču. Kot bogoslovca sta se  oba s kolesom odpravila v Lurd in Fatimo. G. Matjaž Zupan je bil res goreč Marijin častilec, kar ste tudi sami videli in doživljali ob njem. Duhovnik po Marijinem in Jezusovem Srcu.

Spoštovani verniki, zahvaljujem se vam za vašo dobroto in molitev. Vam vsem in vsem vašim dragim domačim želim božji blagoslov! Skupaj prosimo, da bi +župnik Matjaž Zupan po priprošnji Device Marije, svetega Jožefa, zavetnika umirajočih, in vseh svetnikov, dosegel polnost nebeškega veselja v skrivnosti svete Trojice. Naj bo troedini Bog sam njegovo plačilo. Naj počiva v miru. Amen.

Anton Štrukelj