četrtek, 11. marec 2021

Martinov zvon 10 - DOPOLNILO

Ob nedeljah in praznikih
so odslej vse sv. maše v
župnijski cerkvi.

(podrobnosti v oznanilih spodaj)