četrtek, 31. december 2020

Staro in novo - sveti maši

 Sveti maši v zahvalo za 2020 in
prošnjo za 2021 bosta dostopni na YouTube.
Lepo vabljeni!

Četrtek, 31.12.2020, ob 18:00
Sv. Silvester

sodelujejo mladi in družine 

Petek, 1.1.2021, ob 10:00
Marija Mati Cerkve
sodelujemo vsi