sobota, 1. junij 2013

Oznanila junij 2013

SRČNA KULTURA
Za velik del mlade generacije  se končuje šolsko oz. študijsko leto, končuje pa se tudi veroučno leto. V nekem smislu je to čas obiranja sadov, vendar le navzven – viden je namreč le v ocenah. Gotovo lahko tudi ocene marsikaj povedo, še zdaleč pa ne vsega. Bolj od ocen je pomembno znanje, ki ga otroci in mladi pridobijo v šoli ali na fakulteti. Še bolj kot to pa je pomembna srčna kultura, kjer so sadovi opazni tako kot pri znanju na daljši rok. Vse bolj ugotavljamo, da v naši družbi manjka pristnih in zdravih medsebojnih odnosov, obče človeških vrednot, manjka nam poštenosti, zaradi česar je v druži zaznati krizo na mnogih področjih. Ali ni tudi to znamenje, da nam pogostokrat manjka prav srčna kultura. Zato bi morali biti na ta del vzgoje in rasti mladega človeka veliko bolj pozorni.
Mesec junij je tudi mesec pobožnosti do Jezusovega Srca. Ta pobožnost nas želi voditi v samo središče življenja Cerkve, tj. v evharistijo in ljubezen. Vodi nas v evharistično življenje, v konkretno služenje bratom in sestram ter v zahvaljevanje Bogu za ljubezen in odrešenje.
V tem mesecu pa praznujemo tudi državni praznik – dan državnosti. Praznuje torej naša država in naša domovina, ki se je znašla v zelo težkem položaju. Čeprav je marsikaj v naši državi narobe, pa vendar je to naša država in domovina. Zato je prav, da se v mesecu juniju naše domovine in države spomnimo tudi v naših osebnih molitvah.
Branko Potočnik, župnik

Oznanila junij 2013